Pasowanie na Uczniów

„JESTEŚMY JUŻ UCZNIAMI…”

Gmina Pierzchnica  to cudna kraina,

Tu grupa pierwszaków ślubować zaczyna.

Będziemy się uczyć, rozsławiać swą gminę

Dbać o przyrodę i kochać  rodzinę. 

Tak brzmiał jeden z wierszy, który recytowała 29 października 2015 roku w Szkole Podstawowej grupa 43 pierwszoklasistów na uroczystości Ślubowania. Uczniom  w tak ważnej chwili towarzyszyli ich najbliżsi – rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, a także dyrektor pani Bożena Petrus, wicedyrektor pani Teresa Gwadowska, wychowawcy i uczniowie klas drugich i trzecich.

O wadze wydarzenia świadczyła również obecność gości specjalnych – wójta gminy Pierzchnica pana Stanisława Strąka,  prezesa SRT pana Marka Kułana, kierownika Biblioteki Publicznej pani Danuty Sojda, pedagoga  pani Karoliny Bulanowskiej oraz przewodniczącej Rady Rodziców pani Joanny Litwin. Uroczystość prowadziła nowo wybrana przez społeczność szkolną przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Sylwia Stępień.

Następnie rozpoczął się program artystyczny w wykonaniu pierwszaków.  Odświętnie ubrani, w galowych strojach, czerwonych i granatowych biretach na głowach popisywali się wiedzą dotyczącej naszej Ojczyzny, regionu, symboli narodowych, zasad ruchu drogowego i SAVAR VIVR czyli, jak zachować się w szkole. Pięknie zaśpiewane, wdzięczne i mądre piosenki,  wyrecytowane wiersze pokazały, że występujący pierwszoklasiści  są gotowi do złożenia ślubowania. Potwierdziła to również pani Dyrektor, która  w serdecznych słowach pogratulowała  pierwszakom i podziękowała za wspaniały występ.

W kolejnej części uroczystości nastąpiła część oficjalna. W podniosłej atmosferze, na flagę państwową pierwszaki ślubowały być: ,, dobrym uczniem, szanować wszystkich i wszystko, być przyjacielem przyrody, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom’’.

Po złożeniu ślubowania reprezentujący rodziców pan Rafał Garlicki przekazując specjalny ołówek, prosił panią Dyrektor o  pasowanie  dzieci na uczniów.

Pani Dyrektor dotykając ołówkiem ramienia ucznia osobiście dokonała symbolicznego pasowania, wypowiadając zdanie: „ Pasuję Cię na ucznia’’.  Następnie rodzice  pierwszaków wręczając bukiety kwiatów, dziękowali  dyrekcji i wychowawcom  za przyjęcie ich dzieci do grona uczniów.

Były też życzenia i prezenty. Pani Dyrektor  życzyła dzieciom m.in. sprostania obietnicom zawartym w ślubowaniu oraz podkreśliła znaczącą rolę współpracy rodziców z dziećmi, wychowawcami i nauczycielami:  Pan Wójt gratulował rodzicom wspaniałych pociech, a pierwszakom życzył wielu sukcesów. Prezes SRT składając życzenia zaprosił rodziców do współpracy i udziału pierwszaków w wypoczynku letnim w Rabce.

Na zakończenie uroczystości  pierwszaki, wychowawcy i zaproszeni goście stanęli  do  pamiątkowej fotografii.

W salach lekcyjnych  na uczniów czekał  tort, rozmaite słodkości  legitymacje szkolne, dyplomy, prezenty od rodziców i kolegów  z klasy drugiej.

Spotkanie dostarczyło niezapomnianych wrażeń i wzruszeń zarówno dzieciom, rodzicom, jak i wszystkim gościom.

Nad przebiegiem uroczystości czuwali wychowawcy klas pierwszych: Barbara Miszczyk i Mariola Ksel.

                                                                                                                                               Barbara Miszczyk