Pierwszaki w Nowinach

14 IX 2016r. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w uroczystości ,, KOCHANE PIERWSZAKI”. Dzieci spotkały się z policjantami, strażakami, przedstawicielami służby zdrowia. Mogły obejrzeć radiowóz i motocykl policyjny. Ciekawe pogadanki, które miały na celu wyjaśnić dzieciom zasady zdrowia i higieny oraz bezpiecznego zachowania się na drodze przeplatane były programem artystycznym. Uczniowie świetnie się bawili.  Dziękujemy za pomoc przy opiece nad dziećmi pani Pietrzyk i pani Moskwie.

                                                                                                                        Anna Makuch

                                                                                                                         Renata Piątek