Podsumowanie akcji „Góra Grosza”

W dniach od 25 listopada do 6 grudnia 2013r. przystąpiliśmy wspólnie  do akcji Góra Grosza, której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo „Nasz Dom”, które utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, jak również pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. Od dwunastu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przyłączając się do akcji, pokazaliśmy, że potrafimy się zjednoczyć dla wspólnego dobrego celu i razem przyczynimy się do poprawy sytuacji dzieci, będących  w trudnej sytuacji życiowej.

W akcji uczestniczyły wszystkie klasy naszej szkoły, które podczas przerw zbierały bilony do  przygotowanych pojemników. Zebrane pieniądze zostały dokładnie policzone przez koordynatorów akcji.
Ogółem podczas XIV edycji akcji „Góra Grosza” zebraliśmy 574,77 zł w tym:
• 7743 monet 1 gr
• 5787 monet 2 gr
• 3534 monet 5 gr
• 542 monet 10 gr
• 251 monet 20 gr
• 71 monet 50 gr
• 25 monet 1 zł
• 15 monet 2 zł
• 2 monety 5 zł
Wprawdzie akcji nie traktowaliśmy jako konkursu, ale chcielibyśmy wyróżnić klasy, które zebrały  najwięcej pieniędzy. Klasa I a zebrała 128 zł 13 gr, klasa  III b uzbierała kwotę 102,37 zł i odrobinę od niej mniej klasa I b – 101, 80 zł.

 Jesteśmy zadowoleni z przeprowadzonej akcji, bowiem zebraliśmy większą kwotę niż w roku poprzednim (dokładnie o 135,35zł wiecej). Przekonani jesteśmy, że ta nasza mała góra wraz z innymi górkami grosza z innych szkół stworzy  prawdziwą GÓRĘ Grosza, która pomoże rodzinnym domom dziecka.

     Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI