Podsumowanie międzyklasowych konkursów zrealizowanych w klasach 1 -3

7 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów zorganizowanych w maju tego roku. Wręczenia nagród książkowych i dyplomów dokonała pani Dyrektor – Bożena Petrus, która pogratulowała laureatom, doceniając ich wiedzę
i zaangażowanie.

Tegoroczne konkursy wymagały od naszych uczniów dużego nakładu pracy, do której przystąpili chętnie i z ogromnym zapałem. Trud włożony w przygotowania oraz zdobyte umiejętności zostały nagrodzone w trakcie dzisiejszej uroczystości.

Uczniowie wzięli udział w trzech konkursach z zakresu wiedzy przyrodniczej, polonistycznej i matematycznej. W każdym z nich zaprezentowali wysoki poziom:

„Chcemy być przyjaciółmi przyrody”  – pod takim hasłem przeprowadzono konkurs przyrodniczy, do którego przystąpili wszyscy uczniowie z klas I-III.

Zakres tematyczny konkursu  obejmował treści podstawy programowej z zakresu edukacji społeczno-przyrodniczej dla klas I-III.

Czołowe miejsca zajęli:

W kategorii klas I:

I miejsce: – Kozak Julia  – IB – 16/20 punktów

II miejsce: – Nowak Kinga – I B i Świercz Zuzanna – I A – 15 p.

III miejsce: – Piwowar Zuzanna i Latosińska Patrycja –  I B – 13p.

 

 

 

 

W kategorii klas II:

I miejsce: – Kwiecień Maja – IIB  i Kwaśniewska Maja – II A – 20/23p.

II miejsce: – Sabat Jakub – II B, Zgórska Nela i Moskwa Alicja –  II A – 17p.

III miejsce: – Pietrzyk Wiktor – II B – 16p.

 

 

 

 

W kategorii klas III:

I miejsce: – Garlicki Szymon i Paszkowski Kajetan – III A – 23p./23p.

II miejsce: – Wiktor Hendzel –  III A – 22p.

III miejsce: – Bryk Emilia  – III B – 16p.

 

 

 

 

Konkurs zorganizowały i przeprowadziły, przy wsparciu wychowawców klas I-III, p. Barbara Miszczyk i p. Renata Piątek.

,,Mistrz ortografii klas trzecich’’ to kolejny konkurs, do którego przystąpiło 40 trzecioklasistów. Do ścisłego finału przeszło 6 uczniów:

1.       Magdalena Bandura

2.      Nikola Moskwa

3.      Julia Jaroń

4.      Klaudia Moskwa

5.       Amelia Paszkowska

6.      Szymon Garlicki

Etap II konkursu przeprowadzono 23.05.2018 r.

Zwycięzcami zostali uczniowie, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce. Oto zwycięzcy:

I miejsce i tytuł  Mistrza Ortografii klas III otrzymał uczeń klasy 3a – Szymon Garlicki

II miejsce – Amelia Paszkowska –  3a

III miejsce – Nikola Moskwa– 3b i  Klaudia Moskwa – 3a

Konkurs opracowały i przeprowadziły p. B. Miszczyk i p. A. Figiel.

 

 

,,Mały Matematyk’’ to konkurs matematyczny, do którego wychowawcy, panie D. Kielesińska i A. Kułagowska, zaprosiły  uczniów klas pierwszych. Celem konkursu było nie tylko sprawdzenie wiedzy uczniów, ale również rozwijanie zainteresowań matematycznych. Zwycięzcami zostali:

I miejsce  – Julia Kozak,  Zuzanna Świercz – Ib

II miejsce – Szymon Basa – Ia

 

 

 

 

 

Dziękuję wszystkim za udział w konkursach i raz jeszcze gratuluję zwycięzcom.

                                                                                                          Barbara Miszczyk