Podsumowanie pracy w ramach programu „Youngster”

W bieżącym roku szkolnym  program „Youngster” realizowało ośmioro ósmoklasistów. Zajęcia odbywały się trzy razy  w tygodniu w godzinach popołudniowych. Uczniowie pracowali w oparciu o podręcznik  oraz  realizowali treści testowane na egzaminie ósmoklasisty. Wykonywali liczne zadania typu egzaminacyjnego, utrwalali i wzbogacali wiadomości z zakresu gramatyki i leksyki oraz  kształtowali wszystkie sprawności językowe. Zajęcia w ramach programu odbywały się również w czasie zdalnego nauczania. Uczniowie otrzymywali  linki do  filmów, aplikacji i innych materiałów  zamieszczonych w Internecie oraz pliki w programie WORD, w których szczegółowo rozpisany był plan działań w ramach danej lekcji. Wykonane przez siebie zadania odsyłali do sprawdzenia i otrzymywali  informację zwrotną.

W ciągu roku młodzież realizująca program  pisała trzy testy – test plasujący na wstępie, na zakończenie pierwszego semestru oraz na koniec roku szkolnego. Testy te pozwoliły oszacować ich pozom wiedzy na starcie oraz przyrost wiedzy po pierwszym i drugim semestrze. Najwyższy przyrost wiedzy uzyskały dwie uczennice: Nikola Majczak i Wiktoria Wysocka, za co otrzymały nagrody rzeczowe. Nikola Majczak znalazła się w grupie 5% uczniów z najlepszymi wynikami i uzyskała tytuł „YoungSTAR 2019/20” oraz specjalny dyplom pamiątkowy.

A. Bekier-Traczyńska