Podsumowanie projektu „Dwujęzyczna Pierzchnica”

Dobiegła końca realizacja projektu „DWUJĘZYCZNA PIERZCHNICA „ Projektu realizowanego w ramach Programu ENGLISH TEACHING ACTIVITIES for YOUNGSTERS finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli uczniowie z klas VI-VII Szkoły Podstawowej im. S. Kard. Wyszyńskiego w Pierzchnicy.
Pośrednimi odbiorcami projektu byli rodzice uczniów biorących udział w projekcie, pozostali uczniowie szkoły oraz nauczyciele. Pośrednio odbiorcą była też nasza gmina, ze strony której mogliśmy liczyć na współpracę i przychylność.

Grupa odbiorców bezpośrednich liczyła pierwotnie 17 uczniów, ogólnie było to 27 uczniów. Całkowita wartość projektu wyniosła 14,000 zł, zaś wartość dotacji wyniosła 12,000 zł.
W ramach projektu zrealizowano ponad 70 godzin  zajęć z j. angielskiego oraz 11 godzin informatycznych. Zajęcia w ramach projektu rozpoczęły  się we wrześniu  2018 r, ostatnie spotkanie w ramach projektu odbyło się 18 grudnia 2019 r było to spotkanie podsumowujące.

W ramach projektu realizowano różnorodne działania, wszystkie one miały na celu rozwijanie kompetencji komunikatywnych w nauce języka angielskiego, poszerzanie zasobu słownictwa, jakim dysponują uczniowie oraz zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego,

rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów związanych z efektywnym wykorzystaniem języka angielskiego między innymi  do promowania własnego regionu.

Wszystkie działania wynikające z projektu realizowane były  metodami aktywizującymi  a uczestnicy projektu mieli możliwość korzystania z zasobów Internetu, laboratorium językowego, tablicy interaktywnej, z sali informatycznej jak również z pomocy dydaktycznych zakupionych z przyznanych środków (readersy, książki o kulturze i historii krajów anglojęzycznych) oraz ze sprzętu dofinansowanego z programu ( laminator, laptop).

W ramach projektu sfinansowano  wyjazd 17 uczniów klas VI i VII  do Centrum Edukacji Lotniczej działającym przy Lotnisku im. Jana Pawła II w Krakowie- Balicach.

W trakcie wizyty w Centrum Edukacji Lotniczej uczniowie poznali historię lotniska Kraków-Balice Airport im. Jana Pawła II które jest największym regionalnym portem lotniczym w Polsce,  zostali  zapoznani z tzw. ścieżką pasażera odlatującego z bagażem rejestrowanym, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych elementów z punktu widzenia pasażera. tj. niezbędne czynności, jakich musi dokonać pasażer przed rozpoczęciem podróży samolotem. Zajęcia  odbyły się w pomieszczeniach Centrum Edukacji Lotniczej zaaranżowanych na mini-terminal pasażerski oraz wyposażonych w specjalistyczną infrastrukturę terminalową (m.in. Punkt Informacji Lotniskowej, stanowiska Check-in, Punkt Kontroli Bezpieczeństwa. Uczniowie mieli okazję  usiąść za sterami symulatora lotu, obserwowali odprawę bagażu oraz osobiście wydrukowali własne karty pokładowe.

Nie zabrakło okazji do rozwoju umiejętności topograficznych w oparciu o pracę z mapą a przede wszystkim uczniowie poznawali i utrwalali słownictwo w języku angielskim: arrivals, departures,  check point oraz z uwagą wysłuchiwali komunikaty płynące z głośników na lotnisku które dobitniej pokazały znaczenie nauki języków obcych

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w siedzibie British Council w Krakowie które jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Działania British Council to działaniami online, publikacje, programy radiowe oraz telewizyjne.

Z wielu z nich uczniowie korzystają na lekcjach języka angielskiego wiele z nich wykorzystywali  w czasie zajęć realizowanych w ramach projektu. W siedzibie British Council uczniowie odbyli spotkanie z lektorem języka angielskiego Tomem pochodzącym z Londynu, oraz z rzecznik British Council p. Barbarą Balladą która przybliżyła zasady w oparciu o które działa British Council.  Jednak głównym przesłaniem tego spotkania było uzmysłowienie uczniom znaczenia znajomości języków obcych.

„Dwujęzyczna Pierzchnica” w ramach Tygodnia Języka Angielskiego zorganizowała  konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii dla uczniów klas V i VI . 9 laureatów tego konkursu otrzymało nagrody ufundowane ze środków pozyskanych na realizację projektu.

Grupa projektowa zorganizowała czytanie bajek skierowane do uczniów klas I-III, oraz przeprowadziła wśród pierwszoklasistów konkurs plastyczny związany z treścią bajek o „Czerwonym Kapturku i Brzydkim Kaczątku”. Autorów 7 najciekawszych prac nagrodzono podczas Dnia Języków Obcych.

Uczniowie realizujący projekt zajmowali się rzetelnie uaktualnianiem ściennych gazetek tematycznych. Gazetka Historia Naszej Szkoły, gazetki okolicznościowe były przygotowywane w języku polskim i angielskim. Tabliczki- oznakowania klas i pozostałych pomieszczeń w szkole również wykonane zostały w języku angielskim.

W czasie spotkań opracowano bardzo wiele prezentacji na temat kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, wykonano wiele pomocy dydaktycznych z których już korzystają najmłodsi uczniowie naszej szkoły.

Jako że w grupie znalazły się osoby zainteresowane fotografią opracowano dokumentację fotograficzną miejsc w Pierzchnicy które uczniowie uznali za najciekawsze pod względem turystycznym. Do fotografii dołączono polsko angielski komentarz i tak udało się stworzyć broszurę o Pierzchnicy. Broszura trafiła między innymi do gości przybyłych na jubileusz 200 lecia SP w Pierzchnicy.

Cotygodniowe spotkania młodzieży realizującej działania zaplanowane w ramach projektu to czas wykorzystywany niezwykle efektywnie, różnorodność form służyła ukazaniu młodzieży iż nauka języka obcego może sprawiać przyjemność oraz że może być doskonałym sposobem na spędzanie czasu.

Realizacja projektu „Dwujęzyczna Pierzchnica” uświadomiła młodzieży iż styczność z językiem angielskim to  doskonała przygoda, możliwość samorealizacji, która wzbogaca młodego człowieka nie tylko intelektualnie, ale przede wszystkim  pozwala inaczej spojrzeć na otaczający go świat.

Koordynator projektu „ Dwujęzyczna Pierzchnica”

Anna Skuza