Podsumowanie projektu „Pracownia Edukacji Ekologiczno – Przyrodniczej

15 czerwca uczestnicy projektu zorganizowali dla społeczności szkolnej pokaz najciekawszych  doświadczeń, które wcześniej wykonywali na zajęciach projektowych.  Prezentowali też różne przyrządy do pomiarów i obserwacji. Doświadczenia, badania, obserwacje były prowadzone w ramach takich modułów jak: ochrona powietrza atmosferycznego, energia odnawialna, ochrona wód, ochrona gleby.

 

 

W podsumowaniu projektu wziął udział wójt gminy Pierzchnica Stanisław Strąk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy Bożena Petrus.

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych