Podsumowanie Tygodnia Matematyki

„W MATEMATYCE NIE MA DROGI SPECJALNEJ DLA KRÓLÓW”

Euklides

Pod takim hasłem odbywały się DNI MATEMATYKI w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy w dniach 08-12.06.2015r. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli nauczyciele matematyki p.G.Majewska-Kapusta i p.E.Wójcik-Nosol oraz uczniowie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z matematyki z klas VI. Głównymi celami imprezy było :

  • zainteresowanie uczniów matematyką,
  • pokazanie matematyki na wesoło,
  • stymulowanie rozwoju uczniów poprzez rozwiązywanie i rozstrzyganie ciekawych problemów z różnych dziedzin matematyki,
  • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku
  • rozwijanie samodzielnego i logicznego myślenia matematycznego, wyobraźni geometrycznej, umiejętności schematyzacji i matematyzacji sytuacji konkretnych, umiejętności wykorzystywania wiedzy matematycznej w życiu codziennym, umiejętności pracy zespołowej.

Tydzień matematyki przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych:

Uczniowie klas I-III od poniedziałku do środy rozwiązywali indywidualnie zestawy zadań i tutaj zostali na każdym poziomie edukacyjnym wyłonieni zwycięzcy:

klasa Ib – Dominik Dziedzic – spośród 18 piszących

klasa IIa – Nina Miszczyk – spośród 24 piszących

klasa IIIa – Kacper Kwaśniewski – spośród 19 piszących

Dodatkowo wyróżnieni zostali uczniowie, którzy osiągnęli wynik równy i wyższy niż 90% poprawnych odpowiedzi:

  • klasy I – Julia Pasternak (Ic), Mikołaj Nieznalski (Ia), Karol Terlecki (Ib)
  • klasy II – Oliwia Paszkowska (IIa), Dominik Stawiarz (IIa), Katarzyna Zajączkowska (IIa)
  • klasy III – Hubert Tkacz (IIIb), Dominki Pasternak (IIIb), Anna Majkowska (IIIb), Martyna Ogłoza (IIIb), Nikola Majczak (IIIa), Oskar Moskwa (IIIa)

W czwartek uczniowie klas I-III grupowo wykonali plakaty promujące matematykę, zwycięzcę w tym konkursie wyłoniło jury na podsumowaniu w piątek. Okazała się nim klasa Ib jednocześnie zdobywając tytuł „Sówki Matematycznej”

Uczniowie klas IV-VI od poniedziałku do czwartku rozwiązywali różnorodne łamigłówki matematyczne.

Dzień tygodnia

Ilość rozwiązań

Ilość prawidłowych rozwiązań

poniedziałek

20

17

wtorek

26

21

środa

38

13

czwartek

36

12

Każdy kto poprawnie rozwiązał zadania z co najmniej trzy dni (takich osób było 10 ) wziął udział w losowaniu nagrody książkowej. W tej konkurencji szczęście uśmiechnęło się do Izabeli Stepień. Dodatkowo wszyscy uczniowie, którzy zakwalifikowali się do losowania nagrody zostali nagrodzeni cząstkową oceną bardzo dobrą z matematyki.

W piątek na podsumowanie tygodnia, został rozegrany turniej matematyczny pomiędzy klasami IV-VI o tytuł „Matematycznej Sowy”.

Turniej składał się z siedmiu zadań:

Przygotowanie i zaprezentowanie scenki rodzajowej na temat „Matematyka    w życiu codziennym”

Budowanie modelu sześcianu z patyczków i plasteliny

Ułożenie krzyżówki z wyrazów związanych z matematyką

„Trąba” – uczniowie zamiast liczby podzielnej przez 7, lub liczby której suma cyfr jest równa siedem mówią „trąba”

Rozcinanie taśmy – z liter z rozciętej taśmy należy ułożyć regułę matematyczną

Co się zmieniło – ćwiczenie na spostrzegawczość

Loteria dla publiczności – wybrany kibic spośród publiczności odpowiadając na wylosowane pytanie zdobywa punkty dla swojej drużyny.

Po wykonaniu wszystkich zadań jury w składzie: p.dyrektor Teresa Gwadowska, p.Danuta Wacek i nasi laureaci konkursu matematyczno-przyrodniczego: Filip Ślusarczyk i Wojtek Strojwąs wyłoniło zwycięzcę – okazała się nim klasa Vb.

Wszystkim, którzy wzięli udział, a szczególnie zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Zaangażowanie uczniów w czasie trwania tygodnia matematyki i na turnieju jest najlepszą ewaluacją tego programu i świadczy o tym, że nasi uczniowie lubią ten przedmiot. MATEMATYKA dla niektórych nie stanowi żadnych tajemnic a dla wszystkich jest bardzo przyjazna.  I prawdą jest, że  aby zgłębić jej tajniki wszyscy kroczymy tą samą drogą.

Gertruda Majewska Kapusta