Podsumowanie VI edycji przedsięwzięcia edukacyjno – profilaktycznego „Kochane Pierwszaki”

4637t (225x150)16 września 2013 roku Pierwszaki z Pierzchnicy wzięli udział w IV edycji przedsięwzięcia edukacyjno – profilaktycznego ,,Kochane Pierwszaki’’, której organizatorem byli: Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyska, Diecezja Kielecka, Komenda Wojewódzka Policji oraz władze samorządowe gminy Wiślica. Spotkanie pierwszaków miało na celu uwrażliwienie dzieci na potrzebę przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kształtowanie umiejętności i nawyków bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia. W czasie zabaw dzieci pogłębiały wiedzę  praktyczną na temat zagrożeń wypadkami drogowymi, przewidywania skutków zabaw w pobliżu jezdni. Dzieci poznały specjalistyczny sprzęt, który wykorzystuje policja oraz obserwowały tresurę psów.  Ważnym akcentem akcji było poświęcenie przez Biskupa M. Florczyka   plecaków i przyborów  szkolnych pierwszaków.   Uczniowie otrzymali zakładki do książek, plakaty ,,Kodeks Bezpiecznego Pierwszaka oraz zawieszki odblaskowe, dzięki którym będą widoczni  w jesienne i zimowe wieczory. Na zakończenie udziału w przedsięwzięciu  dzieci wykonały pamiątkowe zdjęcie z Koziołkiem Matołkiem, który towarzyszył pierwszakom w czasie zabaw i konkursów.

 4638t (225x150) 4640t (225x150)