Pokaz historyczny pt. „Słowianie”

 14 stycznia 2015 roku w naszej szkole gościła Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Polanie”, która przedstawiła  pokaz historyczny pt.: „Słowianie”. Dzieci poznały  genezę i pochodzenie Słowian, ich życie, kulturę i zwyczaje. Obejrzały przykłady: narzędzi tortur i kar, strojów, oręża, naczyń i narzędzi codziennego użytku. Pokazano sposoby walki przy użyciu miecza i tarczy. Odbył się także krótki turniej rycerski z udziałem uczniów. Barwne, ciekawe opowieści prowadzącego urozmaicone  pokazem i angażowaniem publiczności wywoływały duże zainteresowanie, super zabawę i mnóstwo śmiechu. Pokaz był wspaniałą lekcją patriotyzmu.

B. Miszczyk