Powiatowy Turniej Gier i Zabaw

Integracja gromad zuchowych i promocja zdrowego stylu życia to cel, jaki przyświecał „Zuchowemu Turniejowi Gier i Zabaw”, który odbył się 1.10.2016 r. w naszej szkole. Wzięło w nim udział 165 zuchów z 8 gromad powiatu kieleckiego. Zuchy uczestniczyły w grze terenowej „Poznaj Pierzchnicę”, w której połączono umiejętności poruszania się w nieznanym terenie z promocją stolicy naszej gminy. Wiele emocji dostarczyły konkurencje sportowe, w których wszyscy zaprezentowali ogromną wolę walki, zwinność, siłę oraz współdziałanie w grupie, czyli coś, czym powinien charakteryzować się prawdziwy zuch.       Swoistą atrakcją turnieju okazały się warsztaty z p. Michałem Malinowskim opowiadaczem, etnografem, podróżnikiem, pedagogiem, twórcą MuBaBaO czyli Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści. Wszystkie gromady na zakończenie turnieju otrzymały dyplomy i upominki, które, mamy nadzieję, będą długo przypominały chwile wspaniałej i niezwykle integrującej zabawy. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że turniej został świetnie przygotowany, zorganizowany i przeprowadzony, w czym ogromna zasługa naszych sponsorów i darczyńców:

Wójt  Gminy Pierzchnica – p. Stanisław Strąk ,

p. Sławomir  Janus Prezes Ecovarm,

Beata Osman  MOTOZBYCH PIERZCHNICA,

DOM OPIEKI RODZINNEJ  p.  Andrzej Borowiecki,

Piotr Rękas  -Radny Powiatu Kieleckiego,

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE TARKOR,

Hurtownia  Duet p. Mariusz Zieliński,

Starosta Kielecki Michał Godowski.

Ogromne podziękowania kierujemy do Dyrektor ZS p. Bożeny Petrus za  pomoc i wsparcie.

Podziękowania należą się również  mamom naszych zuchów za pyszne ciasto, sałatki, pomoc przy organizacji turnieju.

Drużynowe: Anna Makuch

Renata Piątek