Pożegnanie uczniów najstarszych klas

Wzorem lat ubiegłych, dzień przed oficjalnym zakończeniem roku szkolnego podsumowaliśmy najważniejsze osiągnięcia uczniów opuszczających mury naszej szkoły. W tym roku było ich wyjątkowo wielu, ponieważ placówkę naszą opuszczają absolwenci ostatniej klasy gimnazjum oraz pierwsi ósmoklasiści.

Wręczonych zostało mnóstwo dyplomów i nagród. Wszystkie w pełni zasłużone. Jako pierwsze zaprezentowały się przed nami uczennice Joanna Strąk i Zuzanna Matusik – finalistki konkursu matematycznego. Zaraz po nich gratulacje i nagrody odbierali uczniowie zaangażowani w pracę Samorządu Uczniowskiego, Pocztu Sztandarowego, redaktorzy szkolnej gazetki, wolontariusze oraz harcerze. Podziękowania otrzymali także artyści, którzy przez kilka szkolnych lat uświetniali swoim  talentem uroczystości szkolne. Wyróżnieni zostali najlepsi uczestnicy projektu Youngster promującego naukę języka angielskiego. Nagrodzeni zostali także uczniowie z klas VIII i III, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce.  Warto tu wspomnieć, iż niektórzy z nich odebrali po kilka nagród. Świadczy to o ogromnym zaangażowaniu nie tylko w naukę, ale także w szeroko pojęte życie szkolne.

Jako ostatnie na naszą scenę ponownie wyszły Joanna Strąk i Zuzanna Matusik, które odebrały specjalne nagrody dla najlepszych absolwentów. Ogromne gratulacje! A już jutro oficjalne zakończenie Roku Szkolnego.

T. Stolarczyk