Poznajemy nasz region świętokrzyski

24 maja 2017 r. uczniowie klasy IIa i IIb udali się na długo oczekiwaną wycieczkę w Góry Świętokrzyskie.Pierwszym punktem wędrówki była Święta Katarzyna. Odwiedziliśmy klasztor klauzurowy sióstr Bernardynek, kapliczkę Stefana Żeromskiego, a także  Świętokrzyski Park Narodowy. Po zdobyciu Łysicy i zrobieniu pamiątkowego zdjęcia udaliśmy się do osady średniowiecznej w Hucie  Szklanej. Dzieci spotkały się z jej mieszkańcami – osadnikami: rymarzem, zielarką, tkaczką, garncarką, cieślą, szewcem i kowalem. Poznały ich profesje,  a także dowiedziały się jak wyglądało codzienne życie i chaty w czasach średniowiecza.

Następnie specjalnymi meleksami wjechaliśmy na Św. Krzyż nazwany też  Łysą Górą. Zwiedziliśmy Sanktuarium z Relikwiami Drzewa Krzyża Świętego, klasztorne podziemia oraz platformę widokową na świętokrzyskie gołoborza.

Ciekawostki i legendy związane z odwiedzanymi miejscami w przystępny i ciekawy sposób opowiadał przewodnik świętokrzyski p. K. Miernik, a opiekę sprawowali przy silnym wsparciu rodziców: pani P. Żubrowskiej, M. Szwarc i I. Hendzel nauczyciele:

B. Miszczyk, M. Ksel i T. Stolarczyk.