Projekt „Dwujęzyczna Pierzchnica”

Od września 2018 roku 17 uczniów z klas VI i VII Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy realizuje projekt „DWUJĘZYCZNA PIERZCHNICA” w ramach Programu ENGLISH TEACHING ACTIVITIES for YOUNGSTERS finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego p. Anna Skuza.

Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji komunikatywnych w nauce języka angielskiego, poszerzanie zasobu słownictwa, jakim dysponują uczniowie oraz zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego.

Dotychczas w  ramach projektu realizowane są różne działania mające na celu rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów związanych z efektywnym wykorzystaniem języka angielskiego do prezentowania swojego miejsca zamieszkania i regionu. Innym i nie mniej ważnym celem projektu jest promowanie własnego regionu oraz integracja uczniów. Wszystkie działania wynikające z projektu realizowane są metodami aktywizującymi,  a uczestnicy projektu mają możliwość korzystania z zasobów Internetu, laboratorium językowego, tablicy interaktywnej, z sali wyposażonej w komputery jak również z pomocy dydaktycznych zakupionych z przyznanych środków.

A. Skuza