Projekt edukacyjny „Akademia leśna. Jak tropić ślady w przyrodzie?”

UNIWERSYTET DZIECI   W KLASIE 2B

Uczniowie klasy 2 b zakończyli realizację projektu edukacyjnego  „Akademia leśna. Jak tropić ślady w przyrodzie?” na platformie scenariuszelekcji.edu.pl zorganizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Zrealizowaliśmy następujące tematy: „Dlaczego strach jest nam potrzebny?”, „Dlaczego złość jest nam potrzebna?”, „Czy grzyby rosną tylko w lesie?”, „Czy istnieją drzewa starsze od dinozaurów?”, „Czy misia można spotkać w lesie?”, ,,Dlaczego buk ma gładką, a dąb spękaną korę?’’’, ,,Czy ptaki mają zęby?’’. Dzięki Akademii  dzieci wzbogaciły  swoją wiedzę o lesie jako ekosystemie o szczególnym znaczeniu dla roślin, zwierząt i ludzi. Podczas zajęć uczniowie uczestniczyli w wielu badawczych aktywnościach, które rozbudzały  ich naturalną ciekawość, rozwijały  umiejętności krytycznego myślenia, a także wzmacniały kompetencje społeczne. Podczas lekcji uczniowie pracowali  w grupach lub samodzielnie, wykonywali doświadczenia, oglądali  filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, materiały zdjęciowe, słuchali mini wykładów pracowników uniwersytetów, rozpoznawali  odgłosy zwierząt, rozwiązywali  zadania na kartach pracy.
Do najciekawszych zadań można zaliczyć mierzenie miarką  długości i szerokości łapy niedźwiedzia oraz porównanie jej wymiarów z wymiarami własnej dłoni; mierzenie, przeliczanie słojów drzew i obliczanie ich wieku; doświadczenia ze skórką od banana i nakrętką plastikową po napoju.
Wszystkie  działania były okazją do trenowania myślenia, koncentracji uwagi, umiejętności radzenia sobie z emocjami, wyciągania i formułowania logicznych wniosków,  wyrabiania nawyków ekologicznych i poszanowania  przyrody.
Ostatnie zajęcia z projektu  realizowane zdalnie, odbyły z  wykorzystaniem  programu ActivePresenter.

                                                                                                                Wychowawca: Barbara Miszczyk