Projekt językowy – Pen Pals

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła nawiązała współpracę ze szkołą w Tuluzie, na południu Francji. Jej celem jest nawiązanie korespondencyjnej znajomości z rówieśnikami z partnerskiej szkoły. Do udziału w projekcie zaangażowani zostali uczniowie z klas 4-6.

W pierwszym liście dzieci podzieliły się informacjami o sobie i swoich zainteresowaniach. W grudniu wymienią się własnoręcznie wykonanymi kartkami z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W następnych listach uczniowie opowiedzą o  swojej szkole,  miejscu zamieszkania, tradycjach świątecznych, a także przedstawią najważniejsze informacje   o regionie i kraju.

Uczestnictwo w projekcie pozwala na rozwijanie sprawności językowych oraz  jest czynnikiem motywującym do nauki języka jako narzędzia międzynarodowej komunikacji.