Projekt z języka angielskiego „Penpals from different cultures”

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Penpals from different cultures” (Przyjaciele korespondencyjni z różnych kultur). W ramach projektu uczniowie z klas szóstych, siódmych i ósmych piszą tradycyjne listy do swoich rówieśników ze szkół w innych krajach.

Nawiązaliśmy współpracę z dwiema szkołami w Turcji, ze szkołą na Litwie, na Sycylii i na wyspie Gran Canaria. Młodzież pisze w listach o swoich rodzinach, miejscu zamieszkania, o szkole,  zainteresowaniach, polskich świętach i tradycjach. Do listów dołączamy pocztówki, zdjęcia  i foldery promujące  nasz region i szkołę. Niektórzy  uczniowie komunikują się ze swoimi korespondencyjnymi przyjaciółmi również za pośrednictwem Instagrama,  Snapchata i Facebooka.

Wymiana korespondencji jest dla uczniów nie tylko ciekawą przygodą, ale również doskonałą okazją do kształtowania sprawności pisania. Ponadto pozwala im  zrozumieć, że język angielski jest przede wszystkim narzędziem do komunikacji między ludźmi, co sprzyja wzrostowi motywacji do jego nauki.

A. Bekier-Traczyńska