Projekt ” Zostać Przedsiębiorczym”

W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w zeszłym, klasy: I a i I b biorą udział w realizacji projektu finansowanego przez Unię Europejską pod nazwą ?Zostać przedsiębiorczym?- program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum.Ma on na celu przygotowanie do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego wprowadzonego przez Rozporządzenie MEN z dn. 20 VIII 2010 roku. W programie uwzględniono kształcenie zarówno w aspekcie dydaktycznym jak i wychowawczym, ukierunkowanym na kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczych. Ponadto uczy odpowiedzialności za podjęte zadania, ćwiczy umiejętność współpracy w grupie, rozpoznawania i rozwiązywania problemów, planowania i realizacji projektu edukacyjnego, umiejętności dokumentowania działań, wykorzystywania technologii informacyjno ? komputerowych. Uczniowie wyzwalają w sobie m.in. kreatywność, umiejętność pozyskiwania sojuszników do swoich przedsięwzięć, sponsorów, oceny działań własnych i kolegów, a także promocji swoich osiągnięć. Wychowawcy zaś, pełnią funkcje moderatorów ? inspirują do podejmowania działań, uczą samodzielności i odpowiedzialności. Wszystkie uwagi dotyczące pracy zespołu klasowego, odnotowują w e-notesie. Program ?Zostać przedsiębiorczym? realizowany jest na dodatkowej godzinie tzw. ?karcianej?. W ciągu roku szkolnego należy przepracować 30 jednostek tematycznych, ( wykorzystując min. 30 zadań edukacyjnych) podzielonych na dwie części: uczeń i metoda projektu ( część teoretyczna) oraz realizacja projektu uczniowskiego (część praktyczna). Po pierwszych dwóch miesiącach spotkań możemy stwierdzić, że klasy pracują wytrwale, wszyscy w pełni angażują się w realizację ćwiczeń, które są dla wychowanków ciekawe i różnorodne. Jesteśmy na etapie poznawania siebie, określania swoich mocnych i słabych stron, budowania świadomości własnych emocji, poznawania zasad umiejętności pracy w grupie, określania swojej roli w zespole. Małymi krokami zmierzamy do etapu w realizacji projektu, w którym będziemy generować pomysły, podejmować decyzje co do wyboru jego tematu. O projekcie uczniowie wypowiadają się następująco: Spotkania to bardzo dobra zabawa, podczas której nie brakuje śmiechu i zdrowej rywalizacji. Podczas zajęć uczymy się dobrej komunikacji, poznajemy swoje predyspozycje, mocne i słabe strony ? Natalia, uczennica klasy Ia.Na stronie projektu znajdują się wspaniałe ćwiczenia , które pomagają nam, między innymi w dobrym wyborze naszego zawodu, dowiadujemy się co jest naszym największym ?pożeraczem czasu? i wiele ciekawostek na temat siebie,o których do tej pory nie zdawaliśmy sobie sprawy ? Piotr, uczeń klasy Ia. Zajęcia projektowe są bardzo ciekawe, każda lekcja jest inna ? Angelika, klasa Ib.