Projekty językowe w naszej szkole

A journey through the traditions and legends of your Village

W projekcie bierze udział pięć szkół-  z Włoch, Polski, Turcji, Słowacji i Portugalii. W naszej szkole uczestniczą w nim uczniowie z klas 4-5. W grudniu dzieci w grupach lub indywidualnie przygotują logo projektu. W drodze głosowania wybierzemy najlepsze logo, które zostanie zamieszczone na platformie e- Twinning, a  następnie uczestnicy projektu ze wszystkich pięciu krajów   zdecydują, które  logo będzie reprezentować nasz wspólny  projekt.  Od stycznia do maja będziemy wykonywać zadania zgodnie   z tematem projektu, czyli  poznawać i prezentować tradycje i legendy związane z naszym miejscem zamieszkania.

Back to Basics

W bieżącym roku szkolnym, od listopada,  30 osób z klas 6-8 koresponduje ze swoimi rówieśnikami z miejscowości Artiče w Słowenii. W listach dzielą się informacjami o sobie, rodzinie, o swoich zainteresowaniach,  szkole, tradycjach, miejscach wartych zobaczenia w naszych krajach. Do listów dołączane są kartki świąteczne i zdjęcia prezentujące szkołę i miejscowość.
Chętni uczniowie będą mogli komunikować się z rówieśnikami ze Słowenii również za pomocą mediów społecznościowych.

 


Nauczyciele języka angielskiego