Promocja OZE i fotowoltaiki w środowisku szkolnym i lokalnym

W kwietniu gimnazjalny  zespół ,,Słoneczne Ryjki‘’ w ramach II etapu ogólnopolskiego projektu badawczego :,,Zarabiaj na Słońcu” zorganizował kampanię  promującą  Odnawialne Źródła Energii i Fotowoltaikę w środowisku szkolnym i lokalnym.W ramach promocji zostały wykorzystane broszury przedstawiające w przystępny sposób: mikroinstalacje OZE, które z powodzeniem nadają się do zamontowania w jednorodzinnym domu, specyfikę poszczególnych technologii, które warto łączyć, a czego się wystrzegać.

Broszury zostały rozpowszechnione zarówno w środowisku szkolnym jak i lokalnym.

W tym celu zespół ,, Słoneczne Ryjki” spotkał się z wójtem gminy Pierzchnica p. S. Strąkiem i p. Moniką Pawlik , z p. dyrektor B. Petrus oraz p. vice-dyrektor T. Gwadowską, z nauczycielami, kierownikiem administracyjnym C. Janowskim, z pracownikami administracji i obsługi szkoły.

Każda klasa gimnazjum została zapoznana z takimi zagadnieniami jak : odnawialne i nieodnawialne źródła energii , ogniwa fotowoltaiczne, w jaki sposób działa system fotowoltaiczny?, zestaw instalacji fotowoltaicznej, rodzaje systemów fotowoltaicznych (ze względu na technologię   produkcji), rodzaje systemów fotowoltaicznych (ze względu na sposób wykorzystywania energii elektrycznej wyprodukowanej przez zestaw modułów), dlaczego warto zostać prosumentem?, prosument – jego prawa i obowiązki.

Na bazie tych informacji poszczególne klasy wykonały plakaty i gazetkę szkolną.

26.04.2017r. odbył się także konkurs : ,, Odnawialne źródła energii”, w którym wzięło udział 26 gimnazjalistów. Test zawierał 21 zadań zamkniętych różnego rodzaju i został ułożony oraz sprawdzony przez uczennice działające w projekcie : Agnieszkę Rajca oraz Darię Trzuskowską.     Oto wyniki konkursu:

I miejsce:  Julia Makuch, Weronika Makuch ( 85% ),

II miejsce : Małgorzata Majewska, Klaudia Misterkiewicz, Kinga Ogłoza ( 79% ),

III miejsce : Bartosz Pałyga ( 77%)

Mamy nadzieję,  że nasze działania  przyczynią się do zwiększenia świadomości na temat

wykorzystania OZE oraz wpłyną pozytywnie na stan środowiska naturalnego w naszym kraju.

                                                                                                                                                                    Słoneczne Ryjki