Przedszkolaki poznają zawody

W ramach realizowanego przez szkołę „Programu doradztwa zawodowego”, dzieci z oddziału IV w dniu 20 czerwca 2022r.  bliżej zapoznały się z zawodem bibliotekarza. Chociaż  od początku  roku szkolnego, chodzimy do biblioteki, aby  wypożyczać książeczki do domu, to dopiero to spotkanie pozwoliło dzieciom poznać „od kuchni”  specyfikę  zawodu bibliotekarza.  Miały one  okazję poznać wszystkie pomieszczenia  i gabinety.  Panie w przystępny sposób zapoznały dzieci  ze sposobem umieszczania książek w „bazie danych” zakładania kart książek i kart czytelnika, sposobem tworzenia  katalogów i innymi tajnikami  pracy potrzebnymi  do prawidłowego funkcjonowania biblioteki. Pani Kierownik pokazała przedszkolakom  swoje „centrum dowodzenia”. Dzieci wykonały piękne  zakładki do książek, które na pewno wykorzystają w najbliższym czasie.

To spotkanie pomogło dzieciom poznać bliżej pracę bibliotekarza, rozbudzić zainteresowanie tym zawodem,  dowiedziały się też, że panie bibliotekarki, w przyszłości pomogą im w fachowy sposób znaleźć odpowiednią pozycję książkową potrzebną do poszerzenia swoich wiadomości. A już w tej chwili pomagają wyszukać fajną bajeczkę na wieczorne czytanie z rodzicem. Drogie Panie bardzo dziękujemy za ciekawą lekcję poglądową.

J. Karasińska