Przedszkolaki w Tokarni

Dnia 17 października br. przedszkolaki z wszystkich grup przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy wybrały się  do Tokarni,  gdzie zwiedzały skansen wsi kieleckiej. Jest to muzeum na wolnym powietrzu związane z kulturą ludową. Na dość sporym obszarze zgromadzone zostały zabudowania wiejskie z terenów Kielecczyzny. Budynki przeniesione z różnych miejsc wydają się być nadal zamieszkane. Wszystko to za sprawą bogatych ekspozycji urządzonych we wnętrzach budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz zwierząt domowych. Pełny obraz wsi w skansenie uzupełniają takie budowle, jak: dworek (wraz z folwarkiem i budynkami dla służby), apteka, sklep, organistówka, plebania, drewniany kościół, młyny, wiatraki i kuźnia oraz dawna szkoła. Wnętrza są kompletnie wyposażone w meble, narzędzia i sprzęty codziennego użytku typowe dla regionu. Dowiedzieliśmy się jak dawniej mieszkali ludzie, w co się ubierali i jakie sprzęty służyły im do codziennego życia. Chodzenie po świeżym powietrzu pozytywnie wpłynęło na kondycję fizyczną dzieci, pozwoliło pozbyć się nadmiaru energii i zachęciło do tego typu spędzania wolnego czasu. Dzieci zrozumiały, iż taka forma wypoczynku jest bardzo przyjemna, a przy okazji ma się kontakt z naturą  i można poznać wiele ciekawych rzeczy ,a nawet „przenieść się w czasie”.                                                                 Wyjazd ten dostarczył wszystkim wiele przeżyć i niezapomnianych wrażeń.

A. Kmiecik