Przedszkolaki z wizytą u Strażaków

Jednym z celów podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Dziecko kończące edukację przedszkolną i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej powinno wiedzieć, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia  i gdzie można otrzymać pomoc, umieć o nią poprosić. W ramach zajęć z zakresu bezpieczny przedszkolak,  15 czerwca dzieci oddziałów przedszkolnych wraz z paniami odwiedziły strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierzchnicy.

W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci  z ich pracą zawodową, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru, burzy oraz wypadku.  Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach należy wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych. Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy strażacy. Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę dotyczącą wielozadaniowej, odpowiedzialnej i pożytecznej pracy strażaka. Największą frajdą dla przedszkolaków była możliwość samodzielnego lania wody.

Na zakończenie spotkania strażacy poczęstowali przedszkolaków słodyczami. W ramach podziękowania dzieci wręczyli strażakom kwiaty z wyrazami wdzięczności i uznania. Jeszcze raz pragniemy podziękować Panu Andrzejowi Dudkiewiczowi oraz Panu Andrzejowi Łopatowskiemu za miłe przyjęcie nas w swe progi i przekazanie rzetelnych informacji.

Życzymy dalszych sukcesów w pracy!

P. Kalatura