Przedszkolne spotkanie z panią pielęgniarką

Dnia 17 maja 2017r. odbyło się w naszym przedszkolu spotkanie z panią Ewą Kubat – pielęgniarką środowiskową nt. JESTEM BEZPIECZNY W DOMU. Przedszkolaki przywitały zaproszonego gościa i ze skupieniem i uwagą słuchały pani Ewy. Podczas prelekcji dotyczącej dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo, pani pielęgniarka uświadomiła dzieciom wiele ważnych spraw:

  • przypomniała o zakazie spożywania samemu leków,
  • o zagrożeniach wynikających z zabaw zapałkami, środkami chemicznymi, ostrymi przedmiotami , urządzeniami elektrycznymi itp.,
  • dbania o naszych domowych „pupili”,
  • jak ochronić się przed oparzeniami słonecznymi i przed kleszczami,
  • przypomniała też ważne numery telefonów alarmowych oraz jakie służby ratownicze pomagają w sytuacjach zagrożenia.

Dzieci same również dzieliły się swoją wiedzą  i doświadczeniami.

Pod koniec spotkania pani pielęgniarka zadała kilka pytań zebranym przedszkolakom. Dzieci udzielając odpowiedzi na pytania gościa, wykazały się dużą wiedzą . Pani pielęgniarka również chętnie odpowiadała na wszystkie pytania  przedszkolaków i cieszyła się, że jest tak duże zainteresowanie tematem BEZPIECZEŃSTWA W DOMU. Spotkanie było interesujące i bardzo pouczające dla małych słuchaczy. Dzieci  utwierdziły się w przekonaniu o potrzebie dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Na zakończenie w ramach podziękowania dzieci wręczyły pani Ewie kwiaty i chętnie pozowały do  wspólnego zdjęcia. Serdecznie dziękujemy pani Ewie za przybycie i  za podzielenie się swoją wiedzą.

Agnieszka Kmiecik