Przedszkolny Konkurs Recytatorski

W dniu 15 marca 2019r. został rozstrzygnięty Konkurs Recytatorski w oddziałach przedszkolnych. Za przygotowanie i przeprowadzenie którego odpowiedzialne były panie: Janina Karasińska, Aldona Borek i Paulina Kalatura.Była to 6. edycja konkursu, tematyka wierszy dotyczyła zawodów, stąd jego tytuł „Kim będę, gdy dorosnę”.

Cele konkursu to m.in.

– kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,

– popularyzacja literatury dziecięcej polskich autorów,

– umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich umiejętności

– promowanie talentu dzieci.

Z uwagi na dużą rozpiętość wieku między przedszkolakami,  zostały zaproponowane wiersze dostosowane  stopniem trudności  do możliwości dzieci.

Wybrane wiersze to:

Dla 3 –latków :

„Lekarz” –    Z. Holska

„Pielęgniarka” –  Z. Holska

4 – latki

„A jak będę dorosła” – Wawiłow Danuta

„Pożar” – Wł. Broniewski

5 – latki

„Pani Kucharka”-   Agata Dziechciarczyk

„U dentysty”  –     B. Forma

„Malujemy obrazki”

6 – latki
„Czym można zostać, będąc leniem” – Jesionowski Jerzy
„Fryzjerski tydzień” –   Joanna  Kulmowa

„Strażnik miejski” –  Agata Dziechciarczyk

„Kominiarz” –  zagadka

Konkurs przebiegał w dwóch etapach , w dwóch kategoriach wiekowych tj. 3 – 4 – latków i 5 – 6 – latków

I etap – w którym uczestniczyły wszystkie dzieci, był przeprowadzony w poszczególnych oddziałach – komisję stanowili wychowawca i drugi nauczyciel pracujący w oddziale. Zostało wyłonionych po 3 uczestników, którzy przeszli do kolejnego etapu.

W II  – finałowym etapie zaprezentowało się 15 dzieci.

Głównymi kryteriami oceny były: stopień opanowania tekstu, poprawność i płynność recytacji oraz ogólny wyraz artystyczny

Po wysłuchaniu wierszy Jury w składzie: p. Aldona Borek, p. Danuta Leszczyńska – pracownik biblioteki i p. Paulina Kalatura ogłosiło wyniki.

W kategorii dzieci młodszych  3 – 4 – letnich

I miejsce

Kozłowska Nela – I oddział

Ciułek Marcelina  – II oddział

II miejsce

Kogut Amelia- oddział I

Piróg Patrycja – oddział II

III miejsce

Szymańska Amelia – oddział II

Żubrowski Kuba – oddział III

W kategorii dzieci starszych  5 – 6 – letnich

I miejsce

Dziedzic Wiktoria – oddział IV

Nosol Zofia – oddział III

Sabat Zuzanna – oddział V

II miejsce

Manikowski Szymon – oddział V

III miejsce

Kamiński Marcel – oddział III

Dudkiewicz Natalia – oddział IV

Wyróżnienie:

Hen Jaśmina – oddział III

Kułagowski Natan – oddział IV

Stradomski Szymon – oddział V

Ponadto została powołana  5 – osobowa  komisja dziecięca w składzie :

– Paszkowska Kornelia – (oddział I

– Tyślik Alicja –  (oddział II)

– Dziedzic Maria – (oddział III)

– Piras Anna – (oddział IV)

– Lipa Lena –  (oddział V)

której zadaniem było wyłonienie zdobywcy „Nagrody Publiczności” spośród wszystkich uczestników II etapu konkursu. W tym roku laureatką została – Wiktoria Dziedzic (oddział IV)

Wszyscy laureaci i wyróżnieni otrzymali  pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe i drobne upominki rzeczowe.   Dzieci z jury – upominki.

Zmaganiom dzieci przysłuchiwała się dyrektor szkoły – Pani Bożena Petrus, która była pełna podziwu dla kunsztu recytatorskiego uczestników. Żadne dziecko nie pomyliło tekstu i włożyło wiele emocji w jak najlepsze zaprezentowanie się przed jury i kolegami.

Całość spotkania poprowadziła p. J. Karasińska, a w czasie obrad jury organizowała zabawy ruchowe i odprężające dla dzieci.

To był dzień pełen pozytywnych emocji i wrażeń. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wyniku i odwagi oraz życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                              Janina Karasińska