Przyroda – materiał nr2

KLASA 4A

Przeczytajcie podsumowanie działu ,,Odkrywamy tajemnice zdrowia,,
i wykonajcie podsumowanie działu 5 z zeszytu ćwiczeń str.83-85.
Korzystajcie z wiadomości z podręcznika.
Jeśli coś sprawi wam trudność to zostawcie te zadania. Wyjaśnimy to po powrocie do szkoły.
Proszę zobaczcie prezentację na temat ,,Jak się nie zarazić ,,

ZAŁ.3 kl.4a

KLASA 4B

Przeczytajcie temat lekcji ,,Uzależnienia są groźne,, .
Wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń str.81-82, bez doświadczenia.
Potem samodzielnie wykonajcie kartę pracy , która stanowi załącznik do tematu lekcji.

Karta pracy 4b