Przyszedł czas na …

21 czerwca 2018 roku – to dzień, w którym przyszedł czas na podsumowania, podziękowania i pożegnania. Tego gorącego poranka w sali gimnastycznej naszej szkoły kilka minut po ósmej pani dyrektor Bożena Petrus i pani wicedyrektor miały przyjemność wręczyć nagrody, dyplomy tym uczniom, którzy wykazali się odpowiedzialnością za podejmowane działania. Niewątpliwie taki przedsięwzięciem był ogłoszony w październiku przez zarząd Samorządu Uczniowskiego konkurs na „Super klasę”.Jego celem było zmotywowanie uczniów naszej szkoły do całorocznego zespołowego działania na rzecz własnej klasy, bo bez tego odniesienie sukcesu nie byłoby możliwe. Punkty były przydzielane klasom w kilku kategoriach, np. ilość przyniesionej makulatury, nakrętek, kwoty przekazane przez poszczególne klasy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, procentowy udział uczniów w strojach galowych w czasie uroczystości szkolnych czy też ilość osób w określonym kolorze ubrania – podczas tzw. dnia koloru. Zgodnie z regulaminem owego konkursu uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych, tj. klas I – III, IV  – VI i VII z oddziałami gimnazjalnymi. Spośród klas I – III tytuł SUPER KLASY przypadł w udziale klasie III a, której wychowawczynią jest pani Barbara Miszczyk, a w klasach    IV – VI – klasie IV a z panią Danutą Wacek na czele. W najstarszej kategorii wiekowej wyłoniono dwie zwycięskie klasy  –  VII a i II b . Wychowawczyniami tych klas są odpowiednio: pani Małgorzata Kula i pani Anna Skuza. Zwycięskie klasy otrzymały dyplomy i okolicznościowe torty.

Ponadto zostali nagrodzeni ci uczniowie,  którzy w ciągu roku szkolnego skrupulatnie zbierali nakrętki w zawrotnych ilościach –  byli to: Paulina Polewczak uczennica klasy  IV a, Kacper Jamioł – klasa IV b, Kacper Woźniak – klasa V a, Fabian Borek – klasa I b oraz Klaudia Kwiecień z klasy II b gimnazjum oraz makulaturę: Kacper Pasternak klasa IV b, Jeremiasz Markiewicz – klasa III b, Zuzanna Szaruga – klasa VII a, Wiktor Hendzel – klasa  III a, Klaudia Moskwa – klasa III a oraz Zuzanna Olszewska uczennica klasy IV b.

Katarzyn Zajączkowska i Kornelia Osman to zastępowe z 7 DH, które otrzymały podziękowania wraz  z drobnymi upominkami.

 

 

 

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

Po krótkiej przerwie o godzinie 9.00 miało miejsce uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich gimnazjum. Serdecznie wszystkich powitała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Karolina Miszczyk, która podkreśliła, że jest to szczególny dzień dla trzecioklasistów, gdyż za chwilę staną się absolwentami szkoły, a trzyletni pobyt w jej murach ukształtował osobowość i charakter niejednego gimnazjalisty. Część oficjalna rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrała pani dyrektor Bożena Petrus. Serdecznie przywitała zaproszonych gości: wójta Gminy Pierzchnica pana Stanisława Strąka, Prezesa Społecznego Ruchu Trzeźwości pana Marka Kułana, ks. Mariana Gawinka, przewodniczącą Rady Rodziców- panią Renatę Rajcę, rodziców, nauczycieli, trzecioklasistów oraz uczniów klas II gimnazjum   i siódmych. W swoim przemówieniu pani dyrektor zaakcentowała, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni szkoła, nauka, wykształcenie i wychowanie. To w przyszłości procentuje dobrą pracą i sukcesami życiowymi. Bieżący rok szkolny był bardzo dobry dla trzecioklasistów. Wszyscy ukończyli szkołę, bardzo dobrze wypadły egzaminy. Nasze gimnazjum zajęło szóste miejsce w powiecie. Pani dyrektor podkreśliła, ze obecni absolwenci postawili wysoką poprzeczkę drugoklasistom. Podsumowanie całej pracy i nauki znalazło potwierdzenie w nagrodach książkowych, dyplomach i upominkach. Otrzymali je uczniowie, którzy nie tylko uzyskali najwyższe wyniki w nauce, egzaminach, wykazali się znaczącymi osiągnięciami, ale też aktywnie pracowali na rzecz szkoły, środowiska, swoją postawą godnie reprezentowali szkołę.

Pani dyrektor oznajmiła, że, podobnie jak w latach ubiegłych, został wyłoniony najlepszy absolwent. Największą liczbę punktów uzyskał uczeń kl. III A –  Filip Ślusarczyk. Ponadto Filip otrzymał nagrodę za osiągnięcia naukowe: został laureatem XV Konkursu Biologicznego oraz finalistą XVI Konkursu Fizycznego.

 

 

 

Zostały wręczone nagrody za: najwyższe wyniki w egzaminie gimnazjalnym – uzyskał je  Wojciech Strojwąs, za aktywną pracę w SU: Karolina Miszczyk – przewodnicząca oraz Natalia Harabin – wiceprzewodnicząca.

 

 

 

Były nagrody, dyplomy i podziękowania za: reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, współredagowanie szkolnego pisma: „Szkole echo”, za pracę w Drużynie Harcerskiej, za aktywną działalność w LOP i szkolnym Teatrze Profilaktycznym.

Szczególną, bo szesnastoosobową grupę absolwentów stanowili uczniowie, którzy na koniec nauki uzyskali najwyższą średnią oraz otrzymali wzorowe zachowanie. Nagrodą było świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

 

 

 

 

 

Za osiągnięcia w nauce i godne wychowanie swoich dzieci –  słowa uznania znalazły się w listach pochwalnych,  które z przyjemnością rodzicom nagrodzonych uczniów wręczyła pani dyrektor Bożena Petrus.

 

 

 

Część oficjalną uwieńczyło m.in. ślubowanie absolwentów, którego słowa w tym niezwykłym dniu uroczyście rozlegały się wśród zgromadzonych: „ Tobie szkoło ślubujemy, wiernie strzec Twojego honoru. Dalszą pracą i nauką rozsławiać twoje imię, z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka tej szkoły. Swoje życie opierać na nauce wielkiego Polaka – naszego patrona- Kardynała Stefana Wyszyńskiego  […].”  Nadszedł czas przekazania opieki nad sztandarem Gimnazjum nowemu pocztowi sztandarowemu – przedstawicielom klas drugich: chorążemu Bartoszowi Pałydze oraz asyście – Darii Trzuskowskiej i Julii Markiewicz.

Po wyprowadzeniu sztandaru, przewodnicząca SU zaprosiła wszystkich na część artystyczną, którą otworzyli przedstawiciele klas drugich,  przygotowując  na tę okoliczność  koncert życzeń, który poprowadzili Jakub Moskwa, Damian Karwat, Natalia Wojnowska oraz Julia Jamioł. Mieliśmy możliwość posłuchać pięknych wykonań znanych wszystkim piosenek: „Już mnie nie zapomnisz”, „Radość o poranku”, Bo z dziewczynami”, „Serduszko puka w rytmie cza cza, „Trubadurzy – wiązanka”.

Druga część występów należała do absolwentów.  Scenariusz pt. „ Pożegnania i powroty” opierał się na scenie spotkania po 20 latach absolwentów Gimnazjum w Pierzchnicy. Na tle piosenek: „Powróćmy jak za dawnych lat” i „Ta ostatnia niedziela” były powitania i wspomnienia pięknych czasów szkolnych, relacje z tego, co udało się komuś współcześnie osiągnąć oraz przyczyna spotkania po tylu latach. Ze wzruszeniem wysłuchaliśmy słów toastu wzniesionego przez jednego z występujących: „ Na cześć tych, którzy pierwsi nauczyli nas, jak żyć – za naszych wychowawców, nauczycieli i dyrekcję – sto lat”.

Na zakończenie słowa podziękowania skierowane były również do rodziców, pani pedagog, pań  bibliotekarek, pracowników obsługi. Występy nagrodzono gromkimi brawami. Uroczystość pożegnania klas trzecich dobiegła końca. Pani dyrektor Bożena Petrus zabrała głos, podziękowała za występy, życząc wszystkim absolwentom dalszych życiowych sukcesów.

                 Sylwia Bochenek

               Teresa Rokicka