„Razem przeciw przemocy”

W dniu 5 kwietnia w naszej szkole odbył się apel profilaktyczny pod hasłem „Razem przeciw przemocy”. Jego  celem było przypomnienie uczniom, że przemoc to  działanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, poniża ją i powoduje fizyczne i psychiczne cierpienia i szkody.

Uczniowie biorący udział w przedstawieniu przypomnieli swoim rówieśnikom, jakie formy może przybierać przemoc fizyczna i psychiczna oraz zwrócili uwagę na cechy osób, które bywają ofiarami przemocy. Zaprezentowali scenki, w których przedstawione zostały  różne sytuacje, w których dochodzi do przemocy. Wśród nich znalazły się przykłady przemocy rówieśniczej w szkole i poza szkołą , jak również przemocy w domu rodzinnym. Młodzi aktorzy zwrócili także uwagę na zjawisko cyberprzemocy,  polegające głównie na szykanowaniu, dręczeniu, wyśmiewaniu i poniżaniu innych osób przy pomocy sieci oraz narzędzi elektronicznych. Podkreślili konieczność zachowania szczególnej ostrożności podczas zawierania znajomości przez Internet i udzielania  informacji o sobie.

Na zakończenie występu uczniowie podkreślili, że przemoc jest zjawiskiem bardzo negatywnym i należy z nią walczyć. Dlatego w codziennych relacjach  powinniśmy okazywać sobie wzajemną życzliwość, pomoc, tolerancję i  wsparcie w trudnych chwilach.

Zespół ds. profilaktyki