Realizacja programu e Twinning w gimnazjum

W bieżącym roku szkolnym w ramach edukacyjnego programu Unii Europejskiej e Twinning nawiązaliśmy współpracę z pięcioma europejskimi szkołami, polegającą na wymianie korespondencji  między uczniami. Klasy pierwsze korespondują  z uczniami  z Limay (Francja)   i  Barcelony  (Hiszpania) . Uczniowie klas drugich i trzecich nawiązali kontakt z młodzieżą z   Ankary (  Turcja), Neapolu ( Włochy)  i Majorki( Hiszpania).

W naszej szkole w realizacji projektu uczestniczy 80 osób: 25 uczniów z klas pierwszych, 29- z klas drugich i 26 -z klas trzecich.

Oprócz pisania tradycyjnych listów młodzież kontaktuje się ze swoimi rówieśnikami również drogą mailową  i  za pomocą portali społecznościowych. Uczniowie  dzielą się informacjami   o swoich zainteresowaniach, o szkole, rodzinie, miejscu zamieszkania, tradycjach świątecznych, zamieszczają ciekawostki dotyczące ich  krajów. Do listów dołączają zdjęcia, pocztówki, kartki świąteczne. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą  w realizacji projektu z dużym zaangażowaniem. Ogromną satysfakcję sprawia im świadomość, że potrafią się porozumieć z przedstawicielami innych narodowości za pomocą języka angielskiego i czują się bardziej zmotywowani do jego nauki. Sami chętnie szukają nowych informacji, uczą się nowych słów i zwrotów, aby ciekawiej zaprezentować swoją wiedzę rówieśnikom z partnerskich szkół.

Nauczyciele języka angielskiego