Religia kl. 2a i 2b

Materiały na obecny tydzień.

Szczęść Boże! Na kolejnych katechezach poznamy wydarzenia Wielkiego Czwartku.

Jest to dzień Mszy Świętej i kapłaństwa.

Obejrzyjcie sobie w podręczniku na str. 68 ilustrację Ostatniej Wieczerzy.

W czasie Ostatniej Pan Jezus przemienił chleb w swoje Ciało i Wino w swoją Krew, bo nas bardzo kocha. Został z nami pod postaciami chleba i wina, aby być naszym pokarmem w drodze do nieba.

Uzupełnijcie napis ze str. 68 i wklejcie odpowiednie naklejki. Zapamiętajcie słowa ustanowienia Eucharystii.

Ze strony 69 przepiszcie słowo dnia: Ciało i Krew Jezusa.

Z tej samej strony 69 przeczytajcie słowa jakie wypowiedział Jezus do swoich uczniów w Wielki Czwartek  i ustanowił Kapłaństwo. Obejrzyjcie ilustrację na ten temat.

Pokolorujcie napis. Odwzorujcie drugą część hostii i kielicha i pokolorujcie rysunki.

Podczas modlitwy podziękujcie Panu Jezusowi za  Jego obecność w Eucharystii  i za Kapłanów.

                                                                                                  Katechetka.