Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 – informacja

Szanowni Państwo.

1 września 2020 r. rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021 w formie zajęć stacjonarnych. Tego dnia,  z powodu Pandemii, nie przewidujemy jednak uroczystej inauguracji nowego roku. Uczniowie klas II – VIII spotkają się w klasach ze swoimi wychowawcami, natomiast uczniów klasy I wraz z rodzicami zapraszam na spotkanie do sali gimnastycznej. Proszę o przyniesienie plecaków  z przyborami szkolnymi. Początek spotkań o godz. 8.30. Bardzo proszę, aby wszyscy uczniowie i rodzice posiadali maseczki ochronne. Tego dnia wydawane też będą podręczniki szkolne.

Uroczysta Msza Św. z okazji inauguracji roku szkolnego odbędzie się w kościele parafialnym w Pierzchnicy w niedzielę 30 sierpnia o godz. 10.00. Wspólnie z księdzem Proboszczem zapraszamy wszystkich uczniów wraz z rodzicami.

Osoby dowożone według harmonogramu, który również znajduje się na stronie internetowej, zobowiązane są w czasie przejazdu posiadać maseczki zakrywające usta i nos.

Do szkoły uczniowie wchodzą dwoma wejściami:

– oddział zerowy oraz klasy I – III poprzez główne wejście do szatni ( od strony boisk),

– klasy IV – VIII – wejściem przez dawną „salę bilardową”,

Przed wejściem uczniowie klas I – VIII obowiązani są dezynfekować ręce płynem znajdującym się w dozownikach przy drzwiach. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i oddziałów zerowych nie dezynfekują rąk.

W tak zwanych strefach wspólnych, czyli w szatni i na korytarzu, obowiązują maseczki bądź przyłbice, które uczniowie zdejmują po wejściu do klasy.

W tym roku szkolnym każda klasa będzie miała wyznaczoną salę, w której będzie odbywać się większość zajęć. Z sali do sali będą się przemieszczać nauczyciele. Bardzo proszę, aby rodzice odprowadzali swoje dzieci tylko do wyznaczonej strefy i przekazywali opiekunom. Nie przewidujemy możliwości poruszania się rodziców po terenie szkoły, bądź przedszkola.

Bardzo proszę rodziców/ opiekunów o wypełnienie zgody na badanie temperatury dziecka. Druk dostępny na stronie szkoły.

Piotr Makuch – Dyrektor SP w Pierzchnicy

Informacja o dowozach i odwozach w dniu 01.09.2020

Dowozy – rozkład jazdy 2020/21 — tylko 1.09.2020

Odwozy – dzień I nauki 1.09.2020