Rozstrzygnięcie „Konkursu na najbardziej zgraną klasę”

Dnia 22 czerwca 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie „Konkursu na najbardziej zgraną klasę”.  Konkurs ten ogłoszony został przez Samorząd Uczniowski w październiku. Jego celem było zmotywowanie uczniów naszej Szkoły do całorocznego zespołowego działania na rzecz własnej klasy, bo bez tego odniesienie sukcesu nie byłoby możliwe.

W ramach Konkursu pod uwagę brane były takie elementy, jak:

  • ilość przyniesionej makulatury
  • ilość przyniesionych nakrętek
  • procentowy udział uczniów w strojach galowych w czasie uroczystości szkolnych
  • procentowy udział uczniów w czapkach Mikołaja w dniu 6 grudnia 2016r.
  • procentowy udział uczniów ubranych na czerwono  w dniu 14 lutego 2017r.

W grudniu, na wniosek wychowawców i za zgodą Samorządu Uczniowskiego, zdecydowano, że w Konkursie pod uwagę będą brane także kwoty przekazane przez poszczególne klasy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w których zbiórkę uczniowie również bardzo się zaangażowali.

Zebrane dane zostały komisyjnie przeliczone na punkty przez komisję złożoną z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i jego opiekunek. W punktach dotyczących makulatury, nakrętek i pieniędzy na rzecz WOŚP uwzględniono różną ilość uczniów w klasie, tak by wyniki były sprawiedliwe.

Rozstrzygnięcie Konkursu, zgodnie z jego regulaminem, nastąpiło w dwóch kategoriach wiekowych, tj. osobno klasy I – III i IV  – VI.

Spośród klas I – III tytuł NAJBARDZIEJ ZGRANEJ KLASY przypadł w udziale klasie II „b”, której wychowawczynią jest pani Mariola Ksel, a w klasach IV – VI klasie IV „a” z panią Jadwigą Janus na czele.

Zwycięskie klasy otrzymały dyplomy i okolicznościowe torty. Pozostałe klasy otrzymały dyplomy za udział.

Samorząd Uczniowski