Ślubowanie klas pierwszych w Szkole Podstawowej

W dniu 9 XI 2016r. w naszej szkole uczniowie klas pierwszych zostali włączeni do szkolnej społeczności. Odbyło się to w niezwykły sposób w obecności rodziców, zaproszonych gości, uczniów klas drugich i trzecich. Uczniowie klas pierwszych ,,udowodnili” swą szkolną dojrzałość prezentując inscenizację ,, Droga do skarbu”, podczas której ukazali umiejętności taneczne, recytatorskie, wokalne, matematyczne oraz współpracy w grupie. Wzruszającym momentem dla uczniów i rodziców było pasowanie na ucznia dokonane przez dyrektor szkoły p. Bożenę Petrus. Po uroczystości szczęśliwi uczniowie udali się do swoich klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

                                                                                                           Anna Makuch

                                                                                                           Renata Piątek