Ślubowanie pierwszaków

29 października 2014r. w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych. W bieżącym roku szkolnym do ślubowania przystąpiło 56 uczniów. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Bożena Petrus witając przybyłych gości: ks. Proboszcza Mariana Gawinka,  gospodarza gminy – P. Wójta Stanisława Strąka, przewodniczącą Rady Rodziców P. Joannę Litwin oraz uczniów klas drugich i trzecich. Szczególnie serdecznie zostali powitani pierwszoklasiści wraz ze swoimi rodzicami. Następnie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Karolina Miszczyk w imieniu starszych kolegów zaprosiła uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej, po czym każda z klas zaprezentowała się przed publicznością. Uczniowie pięknie recytowali wiersze również o charakterze patriotycznym, wykazali się znajomością matematyki, wiedzą przyrodniczą, wiedzą o ruchu drogowym, umiejętnościami muzycznymi i tanecznymi. Wszystkie klasy zaprezentowały się świetnie. Głównym punktem uroczystości było złożenie Ślubowania z uniesioną dłonią w kierunku Flagi. Następnie Pani Dyrektor dotykając ołówkiem prawego ramienia dziecka wypowiadała słowa: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy”. Po ceremonii pasowania P. Dyrektor składając uczniom życzenia zwróciła uwagę na rolę nauki oraz zabawy w procesie edukacyjnym natomiast rodziców prosiła o dobrą współpracę z nauczycielami. Zabrali również głos zaproszeni goście. Pan Wójt Stanisław Strąk złożył uczniom gratulacje i życzył sukcesów w nauce. Ksiądz Proboszcz Marian Gawinek po krótkiej modlitwie udzielił dzieciom Bożego Błogosławieństwa na początku drogi edukacyjnej. Pierwszoklasiści przyjęli życzenia od Przewodniczącej Rady Rodziców p. Joanny Litwin. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez Rodziców .

Anna Kułagowska

?????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????? OLYMPUS DIGITAL CAMERA ?????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????? OLYMPUS DIGITAL CAMERA ??????????????????????