Słuchowisko z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

W tym roku obchodzimy 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, która od 6 kwietnia 1990 roku decyzją sejmu Rzeczypospolitej Polskiej została ustanowiona świętem o oficjalnej nazwie  Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Dnia 28 kwietnia 2023r. zebrani w salach lekcyjnych wychowankowie naszej szkoły wysłuchali słuchowiska, w którym wzięli udział: Aleksandra Woźniak, Lena Sikora, Zuzanna Kuzia, Kaja Piróg, Kinga Nowak, Izabela Bandura, Julia Moryc, Kacper Pawlik, Mikołaj Rożkiewicz, Szymon Basa, Filip Małas oraz uczniowie klas najstarszych: Kajetan Paszkowski, Wiktor Hendzel, Jeremiasz Markiewicz i Kamila Dziarmaga, Piotr Szwarc. Dzięki   niebywałemu  spotkaniu  między innymi z: Stanisławem Augustem Poniatowskim, Stanisławem Małachowskim, Hugo Kołłątajem, Sewerynem Rzewuskim, Ignacym Potockim, Ksawerym Branickim mogliśmy uświadomić sobie ważność ówczesnego aktu prawnego inicjującego szereg reform.  Konstytucja 3 maja wyrażała wówczas nadzieje Polaków na wzmocnienie państwa, władzy królewskiej i wojska, a także nadawała prawa mieszczanom i poprawiała sytuację chłopów. Ta ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w 1791 r. była efektem pracy i zabiegów wielu patriotów, którzy dążyli do zreformowania ustroju Rzeczypospolitej. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem   i działaniem dla dobra kraju.

Serdecznie dziękujemy za tę niecodzienną lekcję historii!

                                                                                                Mariola Radomska i Sylwia Bochenek