Spotkanie nt „Parki Krajobrazowe Gór Świętokrzyskich i Ponidzia”

W dniu 16.01.2014r. w Zespole Szkół w Pierzchnicy odbyło się spotkanie uczniów klas I – III Gimnazjum z p. Pauliną Baran – specjalistą ds. edukacji ekologicznej Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Tematem spotkania były ,, Parki Krajobrazowe Gór Świętokrzyskich i Ponidzia”. Oglądając ciekawą prezentację młodzież poznała walory przyrodnicze Parku Nadnidziańskiego takie jak : naturalną dolinę Nidy z meandrami, starorzeczami, rzeźbę krasu gipsowego, ciepłolubną florę i faunę, roślinność halofitową i torfowiskową oraz gatunki fauny wodno – błotnej. Uczniowie mieli także okazję poznać  Kozubowski Park Krajobrazowy – najmniejszy park Ponidzia. Oglądali  gatunki roślin chronionych w parku np. miłek wiosenny, len złocisty, podkolan biały, obuwik pospolity oraz groszek pannoński z jedynym stanowiskiem w Polsce (Polana Polichno). Z fauny natomiast obserwowali gniewosza plamistego i jelonka rogacza. Dowiedzieli się , że park wyróżnia oryginalna rzeźba terenu ze wzniesieniami lessowymi, dolinami rzek oraz wąwozami, a do ciekawszych obiektów należy  grodzisko w Sadkowie . Przedstawione zostały także walory przyrodnicze Szanieckiego Parku Krajobrazowego. Młodzież z uwagą i zainteresowaniem uczestniczyła w spotkaniu. Na zakończenie uczniowie chętnie odpowiadali na pytania zadawane przez p. P.Baran związane z tematem spotkania. Najlepszym zostały wręczone nagrody.

Małgorzata Kula