Spotkanie uczniów klas III z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach

20 maja uczniowie klas trzecich wzięli udział w spotkaniu z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z Kielc.

Celem spotkania było przybliżenie oferty edukacyjnej szkół wchodzących w skład ZSP Nr 1- X Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 oraz Technikum Nr 11.

Liceum reprezentował uczeń klasy sportowej, który opowiedział o bazie szkoły oraz o udziale uczniów w projektach organizowanych przez Ministerstwo Sportu. Kolejno o klasach mundurowych informowały dwie uczennice. Jedna z dziewczyn prezentowała strój galowy, druga mundur zakładany przez uczniów w czasie zajęć z musztry i samoobrony.

Kolejnym punktem była prezentacja multimedialna promująca Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 6 – szczególnie atrakcyjnie ukazano zalety klas o profilu murarz, tynkarz stolarz oraz monter robót wykończeniowych.

Zgodnie z informacją Technikum Nr 11 oferuje w tym roku nowe kierunki i technik procesów graficznych oraz technik renowacji architektury.

Nauczycielka towarzysząca uczniom promującym placówkę, przybliżyła warunki naboru do ZSP, odpowiadając na wątpliwości uczniów.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali materiały promujące szkołę, szczególnie zainteresowani ofertą szkoły otrzymali szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru.

Wybór szkoły i zawodu do łatwych nie należy, dlatego też każde spotkanie tego typu to dodatkowy czas do namysłu i okazja zdobycia potrzebnych informacji, a więc dodatkowa pomoc przy wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Samorząd klasy III a, III b