Spotkanie wigilijne klas VI

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy, 
Że każdy wszystko usłyszy:
I sanie w obłokach mknące,
I gwiazdy na dach spadające,
A wszędzie to ufne czekanie ?
Czekajmy – dziś cud się stanie

 Zbliżają się jedne z najpiękniejszych w tradycji polskiej święta. Jest to czas spędzony w gronie rodziny, ludzi, którzy są dla nas najważniejsi. Dla uczniów klas szóstych święta Bożego Narodzenia stały się pretekstem do zorganizowania spotkania wigilijnego , na które zostali zaproszeni: dyrekcja szkoły,  rodzice, dziadkowie.

Występ artystyczny z ich udziałem a przygotowany przez p. Jadwigę Janus, p. Mariolę Radomską , p. Danutę Wacek i p. Sławomira Gwadowskiego przeniósł licznie przybyłych w magiczny czas, gdy na świat przyszło Bożę Dziecię. Wszyscy zaprezentowali się wspaniale, nic więc dziwnego, że młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Ukoronowaniem spotkania były życzenia oraz wspólny poczęstunek przygotowany przez rodziców, za co serdecznie im dziękujemy.