Spotkanie z policjantem klas I i II gimnazjum

Dnia 16.06.2015 r. uczniowie pierwszych i drugich klas Gimnazjum wzięli udział   w spotkaniu   z sierżantem sztabowym, przedstawicielem Komisariatu Policji w Morawicy, panem Aleksandrem Ciszyńskim. Głównym celem jego wizyty  w szkole było zwrócenie uwagi uczniów na temat bardzo rozpowszechnionego wśród nastolatków zjawiska cyberprzemocy. Obecna na spotkaniu młodzież została poinformowana jakie zachowania uznawane są za cyberprzemoc. Wśród form przemocy z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, wymienionych przez policjanta, znalazły się m.in.: rozsyłanie drogą  e-mailową lub przy pomocy telefonu komórkowego różnego rodzaju kompromitujących materiałów i treści prywatnych, włamania na konto e-mailowe, blog, profil w serwisie społecznościowym , tworzenie kompromitujących i ośmieszających stron internetowych, blogów, fałszywych kont i profili w serwisach społecznościowych, wulgaryzmy stosowane względem innej osoby, ośmieszanie, szantaż, umieszczanie w Internecie obraźliwych zdjęć lub filmików, rozpowszechnianie plotek, itd.

Policjant uświadomił gimnazjalistom, że przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych to przestępstwo regulowane prawem karnym. Uczniowie dowiedzieli się jakie kary za poszczególne formy cyberprzemocy zawarte są w Kodeksie Karnym. Policjant podkreślił, że  wprowadzenie art. 190a do Kodeksu karnego, uznającego cyberprzemoc, jak  i stalking w Polsce za czyn zabroniony, zakończyło okres bezkarności osób posługujących się Internetem w celach nękania innych osób. Sierżant zwrócił szczególną uwagę na jeden z najpopularniejszych wśród młodzieży portali, jakim jest Facebook. Przypomniał, że kontakty z ludźmi na portalach społecznościowych rządzą się pewnymi zasadami. Należy dbać  o to, żeby nie ujawniać swoich danych osobowych, ani nie przesyłać dalej cudzych maili,  nie podawać w Sieci danych innej osoby bez jej zgody. W przypadku, gdy ktoś stanie się ofiarą cyberprzemocy, należy działać w swojej obronie i  zgłosić ten fakt odpowiednim instytucjom (np. szkoła i policja ) oraz osobom, które mogą  udzielić pomocy: (rodzice, psycholog szkolny, nauczyciel). Policjant zapewnił, że w Internecie nie ma anonimowości i każdy sprawca cyberprzemocy może ponieść poważne konsekwencje za swoje czyny.

W czasie spotkania młodzież obejrzała również cykl filmów pt „ W Sieci”, z których mogła dowiedzieć się czym jest cyberprzemoc, dlaczego prześladowanie przez Internet jest takie groźne,  co należy zrobić, gdy zostanie się  ofiarą cyberprzemocy oraz  jak bezpiecznie korzystać z portali społecznościowych.

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Profilaktyki