Spotkanie z przedstawicielami KRUS

W dniu 20 grudnia  w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas IV-V z przedstawicielami KRUS-u. Jego głównym celem  było omówienie zagrożeń z jakimi dzieci mogą się spotkać   w gospodarstwach rolnych i na własnych podwórkach.

Na początku spotkania uczniowie rozwiązywali krzyżówkę dotyczącą życia na wsi. Spośród osób, które poprawnie wykonały zadanie wylosowano sześć osób, które otrzymały nagrody rzeczowe.

Następnie, przedstawiciele KRUS-u zaprezentowali dzieciom film pt. „Rodzina Porażków”, w którym uczniowie mogli zobaczyć przykłady niebezpiecznych sytuacji czyhających na osoby pracujące w gospodarstwie wiejskim w poszczególnych porach roku. Sporo uwagi poświęcono w filmie na  zagrożenia wynikające ze stosowania substancji chemicznych: nawozów mineralnych, paliw, rozpuszczalników i chemii gospodarczej. Ponadto, przedstawiono szereg innych niebezpiecznych dla zdrowia i życia sytuacji, takich jak:  korzystanie ze studni, posługiwanie się piłą, wchodzenie po drabinie, obsługa kombajnu i innych maszyn wykorzystywanych do prac polowych, opieka nad zwierzętami gospodarskimi.

Przedstawiciele KRUS-u kilkakrotnie przypominali, że maszynami, urządzeniami rolniczymi i zwierzętami gospodarskimi mogą zajmować się tylko dorośli. Zwracali również uwagę na fakt, że częstą przyczyną wypadków jest bałagan panujący w gospodarstwie. Podkreślali, że dbałość o porządek, wyobraźnia i rozsądek mogą skutecznie uchronić dzieci przed zagrożeniami związanymi z pracami w gospodarstwie.

Na zakończenie spotkania zwrócono również uwagę na bezpieczeństwo dzieci w czasie zabaw zimowych  i przypomniano o konieczności noszenia odblasków.

A. Bekier – Traczyńska