Sprawozdanie z akcji ekologicznej pod hasłem: „Gimnazjalisto – pokaż jak chronić środowisko. Czyste środowisko – najlepsze uzdrowisko!”

Cel akcji :

– określenie możliwości własnych działań w celu ochrony środowiska przyrodniczego,

– wskazanie zależności między działaniem człowieka, a stanem przyrody,

– przyjmowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska,

– propagowanie ekologicznych działań wśród dzieci, młodzieży, środowiska lokalnego.

Czas trwania akcji : kwiecień, maj.

Podsumowanie akcji i prezentacja działań – 1 czerwiec : Festyn Rodzinny.

Adresaci: dzieci, młodzież, środowisko lokalne.

Podczas Festynu Rodzinnego członkowie Szkolnego Koła LOP:

– zaprezentowali plakaty związane tematycznie z akcją,

DSCF0410 DSCF0411 DSCF0412 DSCF0413 DSCF0414 DSCF0415 DSCF0416 DSCF0417

– rozdawali wykonane przez siebie broszury, ulotki pod hasłem: ,,Ja, Ty, My – możemy chronić środowisko!”. W ulotkach zwrócili uwagę na odpowiedzialność każdego człowieka za stan środowiska przyrodniczego. Zachęcali do aktywnego włączania się w jego ochronę poprzez stosowanie na co dzień zasady 3R: Reduce (ogranicz), Reuse (użyj ponownie). Recycle (przetwórz to, czego nie możesz już wykorzystać). Zwrócili także uwagę na kilka rozwiązać, które można stosować, aby oszczędzać energię oraz wodę w domu.

– zostały przedstawione wyniki konkursów ekologicznych przeprowadzonych w ramach akcji: ,,Gimnazjalisto chroń środowisko  – segreguj    odpady!”, ,,O ekologii wiem wszystko         i chronię środowisko”. Najlepszym, p. dyrektor Bożena Petrus wręczyła nagrody.

DSCF0570 DSCF0571

– zaprezentowali Kodeks Ekologa oraz inne działania na rzecz ochrony środowiska w formie przedstawienia ekologicznego.

DSCF0490 DSCF0499 DSCF0505 DSCF0519 DSCF0525 DSCF0531 DSCF0535 DSCF0542 DSCF0548 DSCF0550 DSCF0555  DSCF0468 DSCF0473 DSCF0476

Uzyskane efekty:

– pogłębienie wiedzy wśród młodzieży i środowiska lokalnego na temat:

racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, wykorzystywania alternatywnych źródeł energii, ochrony wód, powietrza i gleby, segregowania odpadów, odzyskiwania surowców wtórnych,

–  wzrost świadomości uczestników akcji na temat własnego wkładu w ochronę środowiska przyrodniczego poprzez odpowiednie działania,

– dzielenie się zdobytą wiedzą oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym w ramach ochrony  środowiska.

M.K