Sprawozdanie z Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”

17 marca 2016r. został przeprowadzony w naszej szkole międzynarodowy konkurs matematyczny ,,KANGUR MATEMATYCZNY”. Wzięło w nim udział 17 uczniów z klas II i III. Konkurs miał na celu praktyczne sprawdzenie posiadanych wiadomości i umiejętności logicznego myślenia podczas rozwiązywania podanych zadań. Stwarzał możliwość przeżycia pięknej przygody z matematyką. Uczniowie przygotowywali się do niego na zajęciach dodatkowych, w czasie których nauczyciele motywowali uczniów do rozwijania samodzielności, samodyscypliny, zachęcali do podejmowania intelektualnych wyzwań.

Wyróżnienie otrzymali:

Nina Miszczyk klasa III a ( uzyskała 90 punktów),

Dominik Dziedzic klasa II b ( uzyskał 73,75 punktów).

Wszyscy uczniowie bezpośrednio po zakończeniu konkursu otrzymali upominki.

Szkolny koordynator konkursu

Anna Makuch