Sprawozdanie z przebiegu konkursu recytatorskiego polskiej poezji patriotycznej „MIŁOŚĆ OJCZYZNY NASZYM PRAWEM”

Uczniowie Gimnazjum im. S. Kard. Wyszyńskiego w Pierzchnicy przystąpili do współzawodnictwa w konkursie recytatorskim polskiej poezji patriotycznej, którego organizatorami byli: Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy, Klub Młodzieżowy „Wolna Strefa” w Skrzelczycach, Świetlica Wiejska w Skrzelczycach oraz Centrum Aktywności lokalnej Gminy Pierzchnica.                                                               Konkurs spotkał się z zainteresowaniem młodzieży. Do szkolnego etapu, który odbył się dnia 19 listopada br. przystąpiło 19 uczniów z klas I – III.  Przed komisją złożoną z pań polonistek: S. Bochenek oraz T. Rokickiej w obecności uczniów klasy III b recytatorzy wygłosili wybrane przez siebie wiersze. Były to utwory m.in. takich poetów jak: Wł. Broniewskiego,  K. I. Gałczyńskiego, C.K. Norwida, K. K. Baczyńskiego, W.  Szymborskiej, M. Hemara, J. Żuławskiego. Większość uczestników zaprezentowała wysoki poziom opanowania tekstu, poprawność i ekspresję wypowiedzi, przygotowała dłuższe utwory. Do etapu finałowego zakwalifikowały się następujące uczennice: Natalia Dziedzic kl. I a, Sylwia Dziedzic kl. II a, Iwona Gałka kl. II a, Karolina Miszczyk kl. I b, Oliwia Błaszczyk kl. I b, Kinga Ślusarska kl. III b. Spośród tych uczestników dnia 24 listopada komisja wyłoniła 3 najlepszych recytatorów:

 I miejsce – Iwona Gałka, wiersz pt. „Elegia o chłopcu polskim..”

II miejsce  – Kinga Ślusarska, wiersz pt. „Moja piosnka II”

III miejsce  – Karolina Miszczyk wiersz pt. „Gawęda o miłości do ziemi ojczystej”.                                                    Pozostali uczniowie zostali wyróżnieni. Za udział w tym konkursie uczniowie otrzymali nagrody w postaci najwyższych ocen z recytacji oraz cząstkową ocenę wzorową z zachowania. Poza tym zaprezentują się oni podczas „Wieczoru z książką” dnia 27 listopada 2015 roku w Bibliotece Publicznej w Pierzchnicy.

S. Bochenek