Sprawozdanie z wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014

W dniu 26 września 2013 roku odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego na bieżący rok szkolny. Głosowanie zgodnie z Regulaminem SU miało charakter tajny. Prawo do głosowania miał każdy uczeń. Komisja skrutacyjna  w składzie : Natalia Michalczyk , Małgorzata Wysocka  oraz Monika Pietras wraz z opiekunką SU p. Moniką Drapejkowską bardzo sprawnie przeprowadziła wybory. Po zakończonym głosowaniu komisja przeliczyła wszystkie głosy i ogłosiła wyniki, które przedstawiały się następująco:

  • Dziedzic Katarzyna-55 głosów
  • Malinowska Agnieszka-31 głosów
  • Wójcik Monika-69 głosów

Łącznie oddano 159 głosów.

Tym samym uczennica klasy III c Monika Wójcik objęła funkcję przewodniczącej  Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. S. Kard. Wyszyńskiego  w Pierzchnicy. Funkcję zastępcy przewodniczącej będzie pełniła Katarzyna Dziedzic, zaś sekretarza  Agnieszka Malinowska.