„Środki zastępcze – dopalacze”. Debata z młodzieżą Komisariatu Policji w Morawicy

Dnia 30.10.2015r. w Gimnazjum w Pierzchnicy odbyła się debata uczniów klas I – III  z mł. asp. Andrzejem Jarek ( kierownik Referatu Prewencji, Komisariat Policji w Morawicy) oraz st. sierż. Piotrem Skuza ( dzielnicowy, Komisariat Policji w Morawicy ).

Ponadto w debacie uczestniczyli : p. dyrektor Zespołu Szkół w Pierzchnicy B. Petrus, p. vice- dyrektor T. Gwadowska, p. K. Bulanowska – pedagog szkolny, wychowawcy poszczególnych klas.  Debata została poświęcona przede wszystkim zagadnieniom związanym z problematyką „dopalaczy”. Stąd też nieprzypadkowa obecność na debacie wymienionych gości.

St. sierż. Piotr Skuza   uświadomił młodym ludziom zagrożenia jakie niesie ze sobą zażywanie „dopalaczy”. Aby nie poprzestać na samej dyskusji młodzież obejrzała prezentację pt.,, Środki zastępcze – dopalacze” , w której st. sierż. Piotr Skuza zwrócił uwagę na niszczące,  psychoaktywne działania dopalaczy, na pułapki jakie niosą ze sobą ,, nowe narkotyki”, na przyczyny i objawy zażywania tych środków odurzających, podkreślił w jaki sposób i gdzie  szukać pomocy.

Młodzież obejrzała również krótki film: ,, Narkotyki = Dopalacze: najlepszy sposób na zmarnowanie sobie życia!”.

Po projekcji filmu  mł. asp. Andrzej Jarek  zaprosił wszystkich do dyskusji. Uczniowie zadawali pytania : czy dopalacze są produktem naturalnym, czy  uzależniają, co robić gdy mamy do czynienia z człowiekiem pod wpływem dopalaczy, co grozi za sprzedaż „dopalaczy”, jak pomóc osobie która bierze „dopalacze”,  czy istnieją bezpieczne „dopalacze”,   jak pomóc osobie  bezpośrednio po zażyciu dopalaczy, czy posiadanie dopalaczy jest karalne, dlaczego pojawiły się dopalacze?

Na każde pytanie uczniów wyczerpująco odpowiadali : mł. asp. Andrzej Jarek  oraz st. sierż. Piotr Skuza.

Po debacie mł. asp. Andrzej Jarek  przedstawił młodzieży prezentację na temat przyczyn i skutków demoralizacji wśród młodych ludzi oraz omówił ważne zagadnienie dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich.

Podczas spotkania widoczne było zainteresowanie młodzieży. Przejawiało się ono w aktywnym uczestniczeniu w debacie jak i uważnym słuchaniu prowadzących.

W spotkaniu uczestniczyło 138 gimnazjalistów. Każdy z nich otrzymał do wypełnienia anonimową ankietę, z których wnioski posłużą do planowania kolejnych tego typu przedsięwzięć.

 

                                                                                                                      Zespół ds. Profilaktyki