„Światło, które daje moc”

 

Pod takim hasłem spotkaliśmy się na sali gimnastycznej ostatniego dnia szkoły w tym roku. Okazją było coroczna harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”.

Każdego roku wybrana dziewczynka lub chłopiec odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Podczas naszej uroczystości symboliczne światełka otrzymali burmistrz miasta i gminy Pierzchnica pan Stanisław Strąk, dyrektor szkoły pan Piotr Makuch oraz wicedyrektor pani Teresa Gwadowska. Nasi harcerze wystąpili w krótkim koncercie śpiewając pastorałki i inne okolicznościowe pieśni. Występ przygotowały panie Anna Makuch, Renata Piątek, Marzena Wojtkowicz oraz pan Piotr Makuch.

Spotkanie stało się także okazją do podsumowania i wręczenia nagród za udział w licznych konkursach, które odbyły się w związku z dwusetną rocznicą istnienia szkoły w Pierzchnicy. Liczba prac plastycznych przerosła nasze oczekiwania, zatem i ilość nagrodzonych była duża. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

T.Stolarczyk