Światowy Dzień Autyzmu

W dniu 2 kwietnia obchodzimy jak co roku Światowy Dzień Autyzmu. W tym dniu mówimy głośno o tym, że bycie Autystkiem to bycie kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym. Kiedy mówimy o osobach z autyzmem, mówimy także o dzieciach i dorosłych z diagnozą Zespół Aspergera. Często nie wiedza ludzi jest bardzo krzywdząca i oceniająca dla dzieci z ZA. Zespół Aspergera czy typowy Autyzm to nie choroba psychiczna, to pewne rozwojowe zmiany, z którymi człowiek często przychodzi na świat. Są to dzieci bardzo często zdolne edukacyjnie w jakimś wąskim zakresie, ale z dużymi trudnościami w nawiązywaniu relacji społecznych. Pamiętajmy, że każdy z nas ma w sobie jakieś cechy inne i nietypowe.
Zachęcam do obejrzenia krótkiej animacji, dokładnie 1 min i 42 s odnośnie Światowego Dnia Autyzmu.

Światowy Dzień Autyzmu

K. Bulanowska