Światowy Dzień Ziemi

Dzień Ziemi jest ekologicznym międzynarodowym świętem, którego celem jest promowanie ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej i inspirowanie do życia w zgodzie z naturą. Obchodzimy je od ponad 50 lat. Każdego roku święto odbywa się pod określonym hasłem przewodnim.

W 2022 roku brzmi ono : ,, Inwestujmy w naszą planetę”.

22.04.2022r. członkowie Szkolnego Koła LOP przygotowali dla społeczności szkolnej audycję radiową  z okazji ekologicznego święta.

Oto końcowy fragment tej audycji:

,, ….. Człowiek zniszczył już wiele walorów przyrody i robi to nadal. Niszcząc przyrodę najbardziej szkodzimy sami sobie nie zdając sobie z tego sprawy. Nasze środowisko jest naszym domem. Powinniśmy więc o nie dbać , ponieważ jesteśmy za nie odpowiedzialni. Chcemy, a przynajmniej  powinniśmy żyć z naszym otoczeniem w symbiozie.

Nie zaśmiecać i nie niszczyć go, aby również przyszłe pokolenia mogły się cieszyć jego pięknem. Jest ono w dużej mierze odpowiedzialne za nasze samopoczucie , tak jaki i my jesteśmy odpowiedzialni za jego stan . Zanieczyszczenia jakie wprowadzamy do atmosfery mają bardzo zły wpływ na nasze zdrowie. By chronić środowisko naturalne nie trzeba od nas wiele wysiłku, trzeba wyrobić sobie tylko dobre nawyki i przyzwyczajenia. ZACHĘCAMY ! ‘’.

Członkowie Szkolnego Koła LOP biorą udział w Programie edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego pt. ,, Dla Ziemi, dla siebie ‘’ w roku szkolnym 2021/ 2022. W ramach tego programu uczniowie przystąpili do konkursu plastycznego : ,, Dobry klimat mamy, gdy o powietrze dbamy”, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Poniżej przedstawiamy  prace , które zostały wysłane na konkurs.

                                                                                                         Członkowie Szkolnego koła LOP