Święto Hufca Kielce – Powiat

Coroczne powiatowe święto hufca zgromadziło wiele gromad zuchowych i drużyn harcerskich. Uroczystość rozpoczęła Msza Św, po której nastąpił przemarsz do budynku szkoły podstawowej w Chmielniku. Na uroczystość przybyło wielu gości. Po części oficjalnej przedstawiono ciekawy program artystyczny. Dla nowych członków naszej gromady – uczniów klas pierwszych było to nowe doświadczenie. Po raz pierwszy brali udział w tego typu spotkaniu ,, uroczystej zbiórce”. Zapoznali się  obrzędowością, mieli możliwość zintegrowania się ze środowiskiem harcerskim, co niewątpliwie utwierdziło ich w przekonaniu o chęci bycia zuchem, członkiem wielkiej rodziny spod znaku lilijki.

                                                                                                                                          dh Anna Makuch

                                                                                                                                          dh Renata Piątek