Święto Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja to uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

W tym roku mija 227 lat od tamtych niezwykle ważnych dla nas, Polaków, wydarzeń. Dlatego też, aby przypomnieć wszystkim naszym uczniom, czym była Konstytucja 3 Maja nauczyciele Mariola Radomska i Marzena Wojtkowicz przygotowały słowno – muzyczne przedstawienie upamiętniające to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej historii. Uczniowie Szkoły Podstawowej opowiedzieli nam o genezie uchwalenia Konstytucji i o jej znaczeniu.

Szczególne zainteresowaniu widzów wzbudził pokaz narodowego tańca polskiego, Poloneza w wykonaniu uczniów klasy IV 'a’ pod kierunkiem wychowawczyni pani Danuty Wacek. Elegancko ubrani chłopcy poprowadzili swoje partnerki w takt znanej wszystkim interpretacji poloneza Wojciecha Kilara. Występ nagrodzony został gromkimi brawami.

Rocznice ważnych wydarzeń historycznych zawsze zajmują doniosłe miejsce w naszym szkolnym kalendarzu imprez. Staramy się o nich przypominać i kształcić w młodych ludziach poczucie tożsamości narodowej oraz  dumę z własnego kraju i jego osiągnięć. Rocznica uchwalenia Konstytucji to niewątpliwie jedno z najdonioślejszych wydarzeń w historii Polski.

T. Stolarczyk